รร.วัฒโนทัยพายัพ แสดงความยินดี เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แทงบอลออนไลน์

รร.วัฒโนทัยพายัพ แสดงความยินดี เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีกราบลาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และแสดงความยินดี

ในโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของข้าราชการครู ดังนี้ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่ นายนนท์ธวัช ยามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีไพศาล จังหวัดกำแพงเพชร

ในโอกาสนี้นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อคิดในบทบาทของผู้บริหาร และกล่าวแสดงความยินดีในนามของทีมผู้บริหาร คณะคร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องประชุมดอกปีบ

หลังจากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ และนายนนท์ธวัช ยามี ได้กราบลาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนดังนี้ กราบพระเจ้าแค่งคม พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไหว้ศาลพระพรหม และกราบลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตามลำดับ

รร.วัฒโนทัยพายัพ แสดงความยินดี เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แทงบอลออนไลน์

Wattanothai Payap School Congratulate Entered the position of school administrators, faculty administrators, educational personnel and students of Wattanothai Payap School. Chiang Mai Province Arrange a worshiping ceremony to pay homage to the sacred objects of Wattanothai Payap School. And congratulate

On the opportunity to enter the position of school administrator Of the teacher officials as follows: Mr. Kiattisak Chaiyana, Director of Ban Rai Luang School, Wang Chin District, Phrae Province. Kamphaeng Phet Province

On this occasion, Mr. Supon Prasarnsri, Director of Wattanothai Payap School Chiang Mai Province Gave insights into the role of management And congratulated on behalf of the management team of the faculty, educational personnel and students of Wattanothai Payap School at the Dok Pib meeting room

After that, Mr. Kiattisak Chaiyana and Mr. Nonthawatyamee paid respect to the sacred things of the school as follows: Pay respect to God at a sharp edge. School Buddha Image Pay respect to the Brahma shrine And pay homage to the royal monument, King Sri Sawarin Thira Boromratchathewi, Phanwassa Aiyika, respectively.

สนับสนุนโดย ufabet

โรงเรียรเทพนารี นำนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

แทงบอล

โรงเรียรเทพนารี นำนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกานดา พันธฺนิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่านายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี

นำผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนรู้ และปฏิบัติประเพณีจีน

เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และมีความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมพิธี ในการได้รับโอวาทรับพรและรับมอบของมงคลจากประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครู นักเรียน และได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของลูกจากท่านผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุมั่นยืนยาว มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู และมีความสมหวังในสิ่งที่ปฏิบัติปรารถนาทุกประการ

โรงเรียรเทพนารี นำนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

แทงบอล

Theppanari School Bring students together with parents to organize Chinese New Year activities on February 11, 2021 Mrs. Sukanda Pantitipong Director of Theppanaree School, Sung Men District, Phrae Province revealed that Mr. Pongthep Phanitipong Licensee Thephanari School

Lead the administrators, teachers, students and parents. Organized the annual Chinese New Year Festival 2021 to celebrate the Chinese New Year with Thai people of Chinese descent. To encourage students to learn And practice Chinese traditions

To create love and harmony And have fun with students For the prosperity of the participants of the ceremony In receiving a sermon, receiving blessings and receiving a sacred gift from the chairman of the ceremony This event is organized.

It has received great cooperation from the teachers and students and has received great support for the activities of children from parents and students. Wishing you all happiness and good health. Longevity With prosperity, booming And have the fulfillment of what you do and desires in all respects

สนับสนุนโดย ufa

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

แทงบอลออนไลน์

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

และขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ

โดยเฉพาะการพัฒนา ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ ชุมชนโครงการหลวง โดยขณะนี้การสร้างถนนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการใน 8 พื้นที่

ที่มีปัญหาต่อ การคมนาคมและขนส่ง ในเขตอำเภอพร้าว อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย , อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 140 กิโลเมตร มีความก้าวหน้าร้อยละ 45.51

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

แทงบอลออนไลน์

Privy Councilor, meeting to monitor the operation of the Royal Project Foundation today (February 10, 2021) at 10:30 am. Traveled to attend a meeting of the moderation committee

And drive policy implementation No. 4/2021 at Chaiyapruek Room, Royal Park Rajapruek Chiang Mai Province The operation of the Royal Project Foundation is supported by cooperation from various government agencies.

Especially the development of fundamentals To benefit the Royal Project community At the moment, road construction is a fundamental factor. Received cooperation from the Department of Rural Roads Accelerate operations in 8 areas

That has problems for transportation and transportation In the area of ​​Phrao District, Chom Thong District, Mae Chaem District, Chiang Mai Province , Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province, Mae La Noi District Mae Hong Son Province And Mae Ramat District, Tak Province, a total distance of more than 140 kilometers, with a 45.51 percent progress

สนับสนุนโดย ufabet

พช.แพร่ เติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ufabet

พช.แพร่ เติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการปฏิบัติงานกองทุนฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุนฯ

และร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ และแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของจังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ จำนวน 50 คน

พช.แพร่ เติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการปฏิบัติงานกองทุนฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2

พช.แพร่ เติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ufa

The PCL proliferates, enhancing the efficiency of the working group to drive the Fund for the Development of the Female Role Performance of the Fund On Tuesday, February 9, 2021, Phrae Provincial Community Development Office Operate the project to enhance performance of the Women Role Development Fund for the mechanism driving the Women Role Development Fund. Activity 2

Increase operational efficiency of the Women Role Development Fund for the mechanism driving the Provincial Women’s Role Development Fund. Objectives to build knowledge Understanding the Fund’s performance

And jointly formulate an action plan to drive the Women’s Role Development Fund in Phrae And guidelines for managing the outstanding debt of Phrae Province Target groups participating in the project Is a working group to drive the Fund for the Development of the Female Role in Phrae Province, 50 people

The PCL proliferates, enhancing the efficiency of the working group to drive the Fund for the Development of the Female Role Performance of the Fund On Tuesday, February 9, 2021, Phrae Provincial Community Development Office Operate the project to enhance performance of the Women Role Development Fund for the mechanism driving the Women Role Development Fund. Activity 2

สนับสนุนโดย ufabet

รถซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้ไฟลุกไหม้ สาวใหญ่คนขับหนีออกจากรถทัน รอดหวุดหวิด

คาสิโนออนไลน์

รถซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้ไฟลุกไหม้ สาวใหญ่คนขับหนีออกจากรถทัน รอดหวุดหวิด เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 07.50 น. สภ.สบปราบ รับแจ้งเหตุเกิดรถชนต้นไม้ และมีไฟลุกไหม้ บริเวณถนนพหลโยธิน บริเวณบ้านวัฒนา หมู่ 6 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

จึงประสานรถดับเพลิง งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสบปราบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาคมกู้ภัย จุดสบปราบ เร่งให้การช่วยเหลือ

ตรวจสอบเบื้องต้นพบ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซีอาร์วี สีบอร์น หมายเลขทะเบียน 1728 กรุงเทพมหานคร (หมวดอักษร ถูกไฟไหม้) กำลังถูกไฟลุกไม้บริเวณหน้าห้องเครื่องรถ และลุกลามไปทั่วทั้งคัน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย จึงได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปมากขึ้น โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงควบคุมได้

ส่วนคนขับรถเป็นหญิง อายุประมาณ 40 – 50 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งสามารถออกมาจากรถได้ทันเวลาก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ ทางเจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลก่อนนำส่งตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดอีกครั้ง

เบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุได้เกิดฝนตก โดยรถคันดังกล่าวได้เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานคร คาดว่าเกิดถนนลื่น รถจึงเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ร่องกลาง
จากนั้นได้เกิดไฟลุกไหม้รถยนต์คันเสียหายทั้งคันดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

รถซีอาร์วีพุ่งชนต้นไม้ไฟลุกไหม้ สาวใหญ่คนขับหนีออกจากรถทัน รอดหวุดหวิด

คาสิโน

A CRV car struck a tree on fire. The big woman, the driver, escaped from the car, narrowly escaped on Monday, February 8, 2021, at approximately 07.50 am. And there was a fire Around Phaholyothin Road In the area of ​​Baan Watthana, Village No. 6, Sop Prap Sub-district, Sop Prap District, Lampang Province

Therefore coordination with fire fighting vehicles, disaster prevention and mitigation work Sop Prap Sub-district Municipality Staff of the Office of the Security Guard, Lampang Province, Thoen Branch, along with officers of the Rescue Association, the hotter point, urged to help.

Preliminary examination found A Honda CRV car, SiBorn, registration number 1728, Bangkok (literally category burnt down), was under fire in front of the engine compartment. And spread over the car

Fire and Rescue Therefore helping to mobilize water to extract more fire to prevent spreading It takes about 20 minutes so it can be controlled.

The driver was a woman aged between 40-50 years, slightly injured. Which can get out of the car just in time before the fire starts The staff then gave first aid before being sent to the hospital again thoroughly.

Initially know that While the accident happened, it had rained. By the aforementioned vehicle traveled from Chiang Mai Province to Bangkok Expected to have slippery roads. The car therefore lost its balance and hit the tree in the middle
Then there was a fire that damaged both the cars. In which the police have investigated the scene and investigated further causes

สนับสนนุโดย ufabet

อำเภอแม่อาย ร่วมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

คาสิโน

อำเภอแม่อาย ร่วมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันพฤหสับดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย

ได้มอบหมายให้ นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่อาย ที่ 5 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก , สถานีควบคุมไฟป่า ดอยผ้าห่มปก , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 39 (แม่แหลง) , หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก , บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ. 3 ,

อบต.ดอยลาง , ผญบ.ม.1 ต.มะลิกา , อสม.บ้านปางต้นฆ้อง , กศน.อ.แม่อาย , นักเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ , จิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ร่วมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ความกว้าง 8 เมตร จำนวนผู้เข้าร่วม 200 คน ณ ศาลเจ้าแม่มะลิกา ม.1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย

อำเภอแม่อาย ร่วมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

คาสิโนออนไลน์

Mae Ai District participated in the construction of a fire barrier, a distance of 4 kilometers. More than 200 participants on Thursday, February 4, 2021 at approximately 9:00 am Mr. Sittisak Apikun Chaisut Sheriff of Mae Ai Has assigned Mr.Sompop Nokkaew, Deputy District Chief for Security

Lead members of the Mae Ai District Territorial Volunteer Division 5, together with Doi Pha Hom Pok National Park, Doi Pha Hom Pok Forest Fire Control Station, Forest Preservation Unit at Watch 39 (Mae Haeng), Khun Mae Kok Watershed Management Unit, Land Control Department NCCC 3,

Doi Lang Subdistrict Administrative Organization, Phan Bam. 1, Malika Subdistrict, Ban Pang Ton Khong School, Mae Ai Non-Formal Education, Ban Pang Ton Dua School Students Fire distance 4 kilometers, width 8 meters, the number of participants 200 people at Chao Mae Malika Shrine, Moo 1, Malika Sub-district, Mae Ai District

สนับสนุนโดย ufabet

หนุ่มใหญ่ซิ่งปาเจโร่ เสียหลักชนเสาหลักกิโล เพื่อนนั่งคู่มาด้วยถูกอัดดับ

แทงบอล

หนุ่มใหญ่ซิ่งปาเจโร่ เสียหลักชนเสาหลักกิโล เพื่อนนั่งคู่มาด้วยถูกอัดดับ เมื่อกลางดึก วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 02.50 น. พนักงานสอบสวนสภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ได้รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ปาเจโร่ ชนเสาหลักกิโลเมตร และป้ายลดความเร็ว มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ ติดคาหน้ารถ บริเวณหัวสะพาน บ้านเตาไห หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง

จึงรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยกู้ภัยฯ สมาคมเทวฤทธิ์ เมตตาธรรม นำเครื่องตัดถ่างไปทำการช่วยเหลือ กู้ภัยฯ สมาคมกู้ภัยศรัทธารวมใจ , กู้ภัยฯสว่างราชบุรี จุดนพรัตน์ อ.สันป่าตองและกู้ชีพฯ อบต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง

พบว่าที่ริมถนน บริเวณหัวสะพาน มีรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ ทะเบียน 1 กฐ 500 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน มีชายสองคน ถูกอัดก้อปปี้ ติดอยู่หน้ารถ

ทางกู้ภัยฯ ได้ใช้เครื่องตัดถ่าง ช่วยชายคนขับ ไม่ทราบชื่อ ได้รับบาดเจ็บ นิ้วมือขาดไป 3 นิ้ว กู้ชีพฯ อบต.ทุ่งรวงทอง นำตัวส่งโรงพยาบาล

และนำร่างชายอีกคน ที่นั่งคู่คนขับ ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ออกมา พบบัตรอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ระบุชื่อนายชาญชัย ลองจำนงค์ อายุ 40 ปี

หนุ่มใหญ่ซิ่งปาเจโร่ เสียหลักชนเสาหลักกิโล เพื่อนนั่งคู่มาด้วยถูกอัดดับ

แทงบอลออนไลน์

Big boy racing Pajero Lose the main pillars Friends sitting together with a pair were extinguished in the middle of the night, Wednesday, February 3, 2021 at approximately 02.50 hrs. The investigation officer of Mae Wang Police Station, Chiang Mai Province was informed that There was a Pajero car accident. Hit the pillar kilometer And the speed reduction sign, injured and killed, were copied in front of the car at the head of the bridge of Ban Tao Hai, Village No. 6, Thung Ruang Thong Subdistrict

Therefore rushed to the scene Along with the rescue The Devarit Mettatham Association brings the stretcher to help the rescue. Thung Ruang Thong Subdistrict Administrative Organization, Mae Wang District

Found that at the roadside Around the bridge There is a black Mitsubishi Pajero, registered 1b500, Bangkok, parked in the front, demolished, with two men being copied. Stuck in front of a car, the rescue road used a cutting machine to help a man, an unidentified driver, was injured, his finger was missing 3

Thung Ruang Thong Subdistrict Administrative Organization Taken to the hospital And brought another male figure Double driver seat Who died and came out to find a driver’s license Personal motorcycle Name Mr. Chanchai Longjamnong, age 40

สนับสนุนโดย ufabet

ทหาร นรข.จับชาวจีนจ้างเรือข้ามลำน้ำโขงหลบหนีเข้าเมือง

แทงบอลออนไลน์

ทหาร นรข.จับชาวจีนจ้างเรือข้ามลำน้ำโขงหลบหนีเข้าเมือง เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ หน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยในลำน้ำโขง (นรข.) เขตเชียงรายภายใต้ การอำนวยการของ น.อ.จิรัฐฏ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงราย

นำโดย น.ท.ภาณุฑัต ทิพย์วงษ์ทอง รรก.หน.สน.เรือเชียงแสน จัดกำลังลาดตระเวน ในรับผิดชอบ ทางเรือบริเวณ บ.ป่าสักหางเวียง ม.9 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ ตรวจด้วยกล้องตรวจการณ์ เวลากลางคืน

พบเรือกาบจำนวน 1 ลำ ติดเครื่องยนต์ วิ่งออกจากบริเวณ เกาะดอนสวรรค์ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว มุ่งหน้าข้ามมาทางฝั่งไทย

ทางเจ้าหน้าที่ จึงได้ใช้เรือติดตาม จนถึงบริเวณ ท่าเทียบเรือลุงแก้ว บ.ป่าสักหางเวียง ม.9 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมกับแสดงตัว พบชายไม่ทราบชื่อ ใส่เสื้อสีดำขับเรือเข้าเทียบท่า

และมีคนนอนอยู่ ในเรือจำนวน 2 คน จึงเข้าทำการตรวจสอบ ทราบว่าชายคนขับเรือคือท้าวเพ็ชร ชาว สปป.ลาว และผู้โดยสารมาในเรือจำนวน 2 คนเป็นชาวจีน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

ทราบชื่อภายหลัง ชื่อ นายซุย เฉินเหว่ย และ นางหม่า ลูยู่ ทั้งสองไม่สามารถ พูดภาษาไทยได้ จากการสอบถาม ท้าวเพ็ชรให้การว่ารับจ้าง ขับเรือกาบลำดังกล่าว ลักลอบขนไก่ออกจากท่าเรือลุงแก้ว ข้ามไปส่งให้ลูกค้าที่ฝั่ง สปป.ลาว ขากลับมาจึงได้รับชาย หญิงทั้ง 2 คนมาด้วย

จากการตรวจสอบ แล้วไม่พบอาวุธ และสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้ควบคุม ตัวบุคคลทั้ง 3 เรือกาบเหล็ก ทาสีแดงจำนวน 1 ลำ พร้อมด้วยเครื่องงยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าจำนวน 1 เครื่อง ส่งเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง เชียงแสนเพื่อดำเนินคดี ตามกฏหมายต่อไป

ทหาร นรข.จับชาวจีนจ้างเรือข้ามลำน้ำโขงหลบหนีเข้าเมือง

บาคาร่า

Royal Thai soldiers arrested Chinese citizens to hire boats across the Mekong River On Monday, February 1, 2021, at about 8:00 p.m. Successfully completed in the Mekong River (Nor Kor Khor) in Chiang Rai under Director of Col. Jirat Sangthong, Director of the Royal Thai Police, Chiang Rai District

Led by Lt. Colonel Panutat Wongthong, Chief of Naval Academy Chiang Saen Organized a patrol in charge of the naval area. Pasak Hang Wiang Village, Moo 9, Wiang Sub-district, Chiang Saen District, Chiang Rai Province has been examined with nighttime surveillance cameras.

Found 1 boat with engine Ran out of area Don Sawan Island, Ton Phueng, Bo Kaeo, Lao PDR, head over to the Thai side

The staff Therefore used a tracking boat to reach the Lung Kaew jetty Pasak Hang Wiang, Moo 9, Wiang Sub-district, Chiang Saen District, Chiang Rai Province, along with showing up Meet an unknown man Wearing a black shirt, drive the boat into the pier

And there were 2 people lying in the boat, so they checked It is known that the male driver of the boat is Thao Phet, a Lao PDR, and the two passengers are Chinese, one male and one female. The name is later known as Mr. Sui Chen Wei and Mrs. Ma Lu Yu. Can’t Can speak Thai

From the inquiry, Thao Phet said that the contract Drive such a clamshell Smuggling chickens out of Lung Kaew pier Crossed to deliver to customers at the Lao PDR side, on the way back, they received both men and women as well.

From the examination And no weapon was found And illegal items, therefore detained all 3 persons, 1 red painted iron boat with a motor 1 Honda brand sent to immigration officers Chiang Saen to prosecute According to the law

สนับสนุนโดย ufa

รถยนต์กระบะ แซงทางโค้งกินเลน สาวขับเก๋งหักหลบพุ่งชนเนินข้างทาง

ีufabet

รถยนต์กระบะ แซงทางโค้งกินเลน สาวขับเก๋งหักหลบพุ่งชนเนินข้างทาง เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ขณะที่ อาสาพุทไธฯ 046 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ จุด อ.ลี้ ขณะขับรถ มาตามถนนสายลำพูน – ลี้

มาถึงบริเวณ ทางโค้งบ้านดอยโตน ติดต่อกับบ้านแม่หาด เขตพื้นที่ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบมีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมาสด้า 3 สีน้ำเงิน ทะเบียน กง 9359 ประสบอุบัติเหตุ พุ่งชนต้นไม้

สภาพด้านหน้า พังยับเยิน มีร่างของชายคนหนึ่ง ที่นั่งด้านหน้า คู่มากับคนขับ กระเด็นออกจากประตูรถ ได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนขับเป็นผู้หญิง และมีผู้ชายนั่งเบาะหลัง อีก 2 คนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร่วมกับกู้ภัยฯมูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ อ.ลี้

เบื้องต้นหญิงสาวคนขับ ได้เล่าว่า เธอเป็นชาวบ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ได้ขับรถยนต์เก๋ง พร้อมเพื่อนชายอีก 3 คน ขับมาจาก อ.บ้านโฮ่ง เพื่อเดินทางกลับบ้าน พอขับมาถึงที่เกิดเหตุ

เป็นทางโค้งบ้านดอยโตน ปรากฎว่ามีรถยนต์กระบะ สองคันขับไล่สวนทางกันมา และเข้ามาในเลน ที่เธอขับรถอยู่จึงหักหลบ รถเกิดเสียหลัก พุ่งลงข้างทางชนกับต้นไม้ และเนินดิน ทำให้เพื่อนชาย ที่นั่งคู่มาด้านหน้า กระเด็นออกจากรถ ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

รถยนต์กระบะ แซงทางโค้งกินเลน สาวขับเก๋งหักหลบพุ่งชนเนินข้างทาง

แทงบอล

Pickup cars overtake lane curves A woman who drove a broken cab to escape the road On Monday, February 1, 2021 at 4:30 p.m.,

while the Volunteer Putthai 046 rescuers Phutthaisawan Foundation Chiang Mai Point, A. Lee, while driving along the Lamphun-Li road.

Arrived at the Doi Ton archway Contact with Baan Mae Haad, Ban Mae Haad area, Pa Phlu subdistrict,

Ban Hong district, Lamphun province, found a blue Mazda 3 sedan, registered with Kong 9359, accidentally hit a tree

The state in front was completely demolished, with the figure of a man. Front seat Couple accompanying driver Bounced off the car door Injured The driver is a woman.

And there were 2 other men in the backseat, unscathed at all Therefore first aid Together with the rescue of the Putthaisawan Chiang Mai Foundation, Li District

Initially, the young lady, the driver, said that she was a villager in Mae Haad, Pa Phlu subdistrict, Ban Hong district.

Together with 3 other male friends driving from Ban Hong district to go back home When the driver arrived at the scene

Is the arch of Doi Ton house It turns out that there is a pickup truck. Two cars drive back against each other. And entered the lane Where she was driving The car is broken.

Crashing down the side of the road, colliding with trees and mounds, making male friends Couple seats come to the front Splashed out of the car Have been injured

 

สนับสนุนโดย ufabet

แม่บ้านป่วยเป็นโรคซึมเศร้า บอกลาครอบครัว แอบซดยาฆ่าหญ้า

แม่บ้านป่วยเป็นโรคซึมเศร้า บอกลาครอบครัว แอบซดยาฆ่าหญ้า เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 12.55 น. มีญาติ ๆ ของผู้ป่วยหญิงสาวคนหนึ่ง

ทราบชื่อ นางสาวนภา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อยู่บ้านกองแป หมู่ที่ 4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ซึ่งได้ดื่มยาฆ่าหญ้า ยี่ห้อหนึ่งเข้าไป ประมาณ 1 ขวด พาตัวเข้าพบ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเสือป่า อบต.บ่อสลี เพื่อขอความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาล กู้ชีพฯเสือป่า

จึงได้ประสานไปทาง ศูนย์แจ้งเหตุ 1669 และโรงพยาบาลฮอด ให้ออกมารับผู้ป่วย ระหว่างนำส่งที่หมู่บ้านแม่นาเปิน แล้วรับตัวน.ส.นภาฯผู้ป่วยฉุกเฉินรายนี้ส่ง รพ.ฮอด

ทางญาติ ๆ ได้เล่าว่า สาเหตุที่ นางสาวนภา ดื่มยาฆ่าหญ้า หวังฆ่าตัวตาย เมื่อวันก่อนได้พูดลาสามี และลูกว่าไม่อยากอยู่แล้ว เนื่องจากป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แต่ก็ไม่มีใครสนใจในคำพูดของ นางสาวนภา

จนกระทั่งเที่ยงวันนี้ ญาติได้ยินเสียง นางสาวนภาอ้วกอยู่หลายครั้ง จึงไปดูพบว่า ได้ดื่มยาฆ่าหญ้า เข้าไปประมาณ 1 ขวด จึงรีบพาตัวเข้าขอความช่วยเหลือ จากกู้ชีพฯ อบต.บ่อสลี เพื่อส่งโรงพยาบาล

แม่บ้านป่วยเป็นโรคซึมเศร้า บอกลาครอบครัว แอบซดยาฆ่าหญ้า

The housewife suffers from depression. Say goodbye to family Abrasive grass On Sunday, January 31, 2021, around 12.55 hrs, there was a relative of the patient, a young woman who knew the name of Ms. Napa (surname reserved), 31 years old, located at Ban Kong Pae, Village No. 4, Bo Salee Sub-district, Hodj District .Chiang Mai

Which has drank a herbicide One brand into about 1 bottle brought him to meet with rescuers, scout, Bo Salee Subdistrict Administrative Organization for help. Bring to the hospital Rescuers

Therefore coordinated towards Incident Center 1669 and Hod Hospital To come out to receive patients While delivering to Mae Naphen village And received Ms. Napa, this emergency patient sent to Hod hospital

Relatives told me that the reason Miss Napa drank a herbicide Suicide Hope The other day said goodbye to her husband And the child said he didn’t want anyway Due to depression But no one was interested in Ms. Napa’s words

Until noon today Relatives hear Miss Napa Uk many times went to see that he had drank about 1 bottle of grass-killing medicine, so he quickly brought herself to seek help from the Bo Salee Subdistrict Administrative Organization to send to the hospital.

สนับสนุนโดย ufabet