เที่ยววัด ไหว้พระธาตุ ทำบุญ วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด มีตํานานเกี่ยวกับองค์พระธาตุ ได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุช่อแฮ พระธาตุจอมแจ้ง เป็นพระธาตุที่สร้างคู่กันมา โดยเล่าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยวัตว์มาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จมาถึงจวนแจ้ง ณ ที่นั้นจึงได้ชื่อว่าดอยจวนแจ้ง (ใกล้สว่าง) ปัจจุบันเรียกว่า พระธาตุจอมแจ้งหลังจากนั้นจึงได้เสด็จ มาทางทิศเหนือถึง ธชัคคะบรรพตและได้ประทับอยู่ที่นั้นและทรงมอบพระเกศาธาตุให้ขุนลัวะอ้ายก้อมได้เก็บไว้ ณ ที่นั้นจากนั้นจึงเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทรงประทับอยู่ ณ ดอยลูกหนึ่งซึ่งสูงกว่าดอยทั้งหมด ในเมืองโกศัยจึงเอาบาตรวางไว้ใกล้ ๆ ดอยลูกนั้นจึงเรียกว่า “ดอยภูวาง” และได้เสด็จมาประทับบนดอยอีกลูกหนึ่งและได้ประทับแลดู ภูมิประเทศของเมืองโกศัย ทรงตรัสว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์ เหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเมือง การประทับแลดูนั้นตามภาษาพื้นเมืองเหนือแปลว่า “เล็ง” ดังนั้นดอยลูกนี้จึงเรียกว่า “ดอยเล็ง”

ในวัดพระธาตุดอยเล็งมีเจดีย์ เรียกว่า “พระธาตุดอยเล็ง” เป็นพระธาตุขนาดเล็กกว้างราว 5 เมตร สูง 11 เมตร มีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยเล็ง เรียกกันว่าเป็น “ประเพณีขึ้นดอยเล็ง” เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครั้งหนึ่งเคยมาประทับ ณ ดอยแห่งนี้ การเดินทาง / วัดพระธาตุดอยเล็งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุจอมแจ้งประมาณ 4 กิโลเมตร เส้นทางขึ้นเขาเป็นทางชันแต่ไม่มากนัก รถทุกชนิด สามารถสัญจรได้

สนับสนุนโดย ufabet

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดวิทยาลัยสอนอาชีพ ผู้สูงวัย 237 คน

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดวิทยาลัยสอนอาชีพ ผู้สูงวัย 237 คน เมื่อวานวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นผู้กล่าวรายงาน

วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ ได้ร้วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะได้รับความกรุณาและเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนความรวมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่และด้านวิชาการก็มีการเรียนการสอนอีกด้วย นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

ก่อนที่จะมาเป็น วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เริ่มต้นเปิด โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยมาก่อน เมื่อปี 2556 เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้มีกิจกรรมเพื่อไม่ให้อยู่บ้านตามลำพัง โดยมีนักเรียนจากจุดเริ่มโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยจำนวน 185 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเกือบถึง 1 พันคน ที่มีนักเรียนเพิ่มเพราะเป็นโรงเรียนแห่งความสุข เน้นสันทนาการ จนทำให้ผู้สูงอายุหายจากโรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งการเรียนการสอนมีหลากหลาย อาทิเช่น วิชาคาราโอเกะการร่วมร้องเพลง การออกกำลังกายเต้นตามจังหวะเพลง การแข่งหัวเราะ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และพอผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันทำให้เขามีความกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นต้น ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ สืบเนื่องจากในตอนนี้ถึงจุดอิ่มตัวของนักเรียนผู้สูงอายุแล้ว ผมจึงมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนสร้างโรงเรียนแนวสถาบันครอบครัว คือ จะได้จัดตั้งยกฐานะจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ ดังกล่าวในวันนี้

สนับสนุนโดย ufabet