ประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กางชำรุด ชาวบ้านเดือดร้อน วิ่งโร่ขอความช่วยเหลือ

ประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กางชำรุด ชาวบ้านเดือดร้อน วิ่งโร่ขอความช่วยเหลือ อบจ.แพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้รับการประสานงานและขอความช่วยเหลือจาก นางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ว่าได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ตำบลห้วยอ้อ และใกล้เคียงที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่กาง ไม่สามารปล่อยน้ำไปให้เกษตรกรในช่วงนี้ได้เนื่องจาก มีการซ่อมแซมประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่กาง ทำให้กลุ่มชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อน หวั่นว่าข้าวที่กำลังจะเจริญเติบโตกลับจะเหี่ยวเฉาตาย จึงได้ขอความช่วยเหลือมายัง นางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ หรือ ส.จ.หน่อย ช่วยเหลือและประสานกับ อบจ.แพร่ไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ ส.จ.หน่อย ได้กล่าวว่า ในนามตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตตำบลห้วยอ้อ และตำบลใกล้เคียงต้องขอขอบคุณ นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ทำระบบกาลักน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ดูดน้ำจากอ่างแม่กางเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรของ ตำบลห้วยอ้อ และตำบลข้างเคียง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร เนื่องจากปิดปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่กาง ตำบลห้วยอ้อ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นำกาลักน้ำไปให้การช่วยเหลือ สามารถผันน้ำได้วันละ 8 หมื่นลูกบาศก์เมตร และตนขอความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ให้ความร่วมมือในการใช้น้ำแบ่งปันน้ำใช้อย่างทั่วถึงและจะเข้าไปสำรวจว่าน้ำที่ใช้กาลักน้ำเดินทางไปถึงไหนบ้างจะได้ปรับการใช้ให้น้ำกระจายกันไป

ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 6.00 น. รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ราชกาลที่ 9) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

จากนั้นในเวลาประมาณ 8.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกร พบอดีต ส.ส.แพร่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าวมีราคาถูก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.เขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด่วยนายพิชัยภัทร ผูกจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นแกนนำร่วมกับผู้นำตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย รวบรวมรายชื่อ เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากราคาพืชข้าวตกต่ำมีผลทำให้ชาวนาขายผลผลิตขาดทุน


โดยรวบรวมรายชื่อเกษตรกรตำบลบ้านปง,ตำบลสูงเม่นและตำบลพระหลวง ผ่านให้นางพรรณี แสงสันต์ เลขานุการนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล อดีต รมว.ศึกษาธิการและอดีต ส.ส.แพร่เป็นผู้ประสานไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลให้ได้รับทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขความเดือนร้อน/ความต้องการของเกษตรกร ต่อไป