วัดพระธาตุช่อแฮ เชิญชวนร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ แจ้งว่า วัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดงานประเพณีตานสลากก๋วยขึ้น ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภาคเหนือตอนบน ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปีนี้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ วันพุธ เป็นวันเป็งปุ๊ด(เพ็ญพุธ) เชื่อกันว่า เป็นการทานไปให้ญาติที่ล่วงลับไป ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญสลากมักจะมีโชคลอยมา ” คำว่า “ก๋วย”คือชะลอม สานด้วยไม้ไผ่ แล้งบรรจุของกินของใช้ต่าง ๆ ลง เช่น ข้าว อาหารคาว อาหารหวาน ผลใม้ พริก หอม เกลือ กะปิ น้ำปลา หมาก พลู น้ำดื่ม สมุด ดินสอ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และยารักษาโรค ที่จำเป็น ฯลฯ และปัจจัย

จุดเด่นของประเพณีตานก๋วยสลากที่วัดพระธาตุช่อแฮ คือใช้ภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานใช้ ก๋วยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบางแห่งได้เปลี่ยนเป็นถังน้ำบรรจุเครื่องไทยทาน ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีแบบดังเดิม และส่งเสริมชาวบ้านที่มีอาชีพจักรสานมีรายได้

สนับสนุนโดย ufabet

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563) ณ โรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายศรัญญู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองร่วมพิธี

นายศรัญญู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครู ประเพณีอันดีงาม ประจำชาติไทย ที่แสดงให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย และจิตใจของคนในชาติ เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณ การศึกษาเล่าเรียนวิชาสาขาใด ๆ ก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีครูเป็นผู้ให้การอบรม แนะนำ สั่งสอน ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา รองลงมาจากบิดามารดา ขจัดซึ่งอวิชชา จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา พึงระลึกนึกถึงคำสวดบูชาครู และคำปฏิญาณตน ที่ได้กล่าวไว้ ในวันนี้ให้มั่นคง

แทง ufabet

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ครูมวยไทย ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และอดีตผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านประธานและอาจารย์อาวุโส ในพิธีวันไหว้ครูพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับพิธีไหว้ครู ครูมวยไทย ครูกระบี่กระบอง ทาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทำกันมาทุกปีหลังจากที่ได้เปิดเทอม โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 คณะ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มาร่วมในพิธี ในปีนี้ก็กำหนดจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

เดิมพัน ufabet

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จัดโครงการมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ผ่านมา นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวน 47 คน

โดยโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา สุตานันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ, คุณพงศ์วิสิฐ คำยันต์ นักวิชาการวัฒนธรรม, คุณวิษณุพงศ์ พรมยะ นักวิชาการวัฒนธรรม และคุณจิรภิญญา ทะปะละ อาสาสมัครวัฒนธรรม ทีมวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน และวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจะจัดการอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สนับสนุนโดย ufabet co

โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2563 ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. ที่ผ่านมา นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2563 ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสา PEA ร่วมกิจกรรม โดยมี นายพิชิต คำปา ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ กล่าวรายงาน

โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2563 ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ทำการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2,400 ต้น ได้แก่ ต้นพญาเสือโคร่ง สนมังกร ต้นพยุง ประดู่ป่า มะค่า ยางนา เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาอีกด้วย

สนับสนุนโดย ufa24h

ปลอกกระสุนปริศนาโผล่ ตู้ปันสุข ย่านนิมมาน สร้างความระแวงให้ชาวบ้าน

เมื่อช่วงวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563) จากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ (วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563) ได้มีเหตุการณ์เกิดเรื่องราวที่ทำให้ประหลาดใจ และเกิดความหวาดระแวงของประชาชนในย่าน นิมมานซอย 9 ใจกลางอำเภอเมื่อเชียงใหม่ เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในระแวกดังกล่าวว่า ได้พบปลอกกระสุนปืนจำนวน 5 ปลอกที่ถูกยิงแล้ว พร้อมกับกล่องบรรจุกระสุน วางอยู่ภายใน ตู้ปันสุข ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 นิมมานซอย 9

โดยหลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เข้ามาตรวจสอบโดยทันที บริเวณจุดเกิดเหตุภายในตู้ปันสุขที่ตั้งไว้บริเวณหน้าตึกนั้นพบว่ามีปลอกกระสุนขนาด 9 มม. ที่ถูกยิงไปแล้ว จำนวน 5 นัด ถูกตั้งเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับกล่องบรรจุกระสุน สร้างความตื่นตกใจ และความสงสัยให้กับผู้พบเห็นเหตุุการณ์ดังกล่าว และไม่มีใครทราบว่าการกระทำดังกล่าวทำไปเพื่ออะไร โดยหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเสร็จแล้วนั้นก็ได้ทำการเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อไปดำเนินการตรวจสอบในเวลาต่อมา

ขณะที่ภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยัง นายณยศพนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ตึกที่เกิดเหตุ ได้เล่าว่า ช่วงสายของวันดังกล่าว ตนได้สังเกตุเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้มายืนออกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตู้ปันสุข ที่ก่อนหน้านี้ตนได้นำตู้ดังกล่าวมาตั้งไว้ เพื่อเป็นการรับบริจาคของจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในตอนแรกที่เห็นเหตุการณ์นั้นตนก็ไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านและกลุ่มคนงานที่มาทำงานในระแวกนี้ จนกระทั่งในช่วงบ่ายตนได้ลงมายังบริเวณหน้าตึกที่มีตู้ตั้งอยู่ก็พบกลุ่มชาวบ้านซึ่งได้มาแจ้งกับตนว่าที่ภายในตู้นั้นมีปลอกกระสุนและกล่องกระสุนถูกนำมาวางทิ้งไว้

สนับสนุนโดย ufa24hrs

งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.แพร่สร้าง ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริเวณกาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดโดยมีเครือข่าย 8 อำเภอเข้าร่วม“รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน” โดยมี นางศลิษา ม่วงใหม่พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ / เครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ / และผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ราว 400 คน

โดยหลังพิธีเปิดผู้ร่วมงานต่างๆได้เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆที่มาจากการขับเคลื่อนกองทุนแม่ ที่นำมาจากทั่วทั้ง 8 อำเภอซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลากหลายทั้งของกินและของใช้ และยังมีการแสดงต่างๆจากกิจกรรม To Be Number One ถึง 8 ชุดการแสดง ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดแพร่ประจําปี 2563 จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมวันนี้จัดโดย จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนของคนในชุมชน ร่วมพลังในการทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”

สนับสนุนโดย ufabet 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เยี่ยมชาวบ้าน

เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ผ่านมา นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้า เยี่ยมชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำจากลำน้ำสาเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน จากเหตุการณ์น้ำจากลำน้ำสาไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ที่บ้านปงสนุก หมู่ที่ 1 มีบ้านประชาชนเสียหาย จำนวน 9 หลัง ส่วนใหญ่จะถูกน้ำกัดเซาะ โดยเฉพาะบ้านของ นายจันทร์-นางวันดี มะโนสีลา น้ำกัดเซาะเสียหายทั้งหลัง พื้นบ้านทรุดตัวลง จนเป็นอันตรายต่อการพักอาศัย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นางวรรณดีเล่าว่า ครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนัก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่สามารถใช้ได้ ทรัพย์สินเสียหายไปกับสายน้ำทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีบ้านของนางคำมะริน แพงคำหล้า รั้วบ้านพังเสียหายทั้งหมดผนังบ้านพังเสียหายทั้งหมดเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย บ้านส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านผู้สูงอายุ จึงมาสำรวจข้อมูลเพื่อจะปรับ สภาพบ้านผู้สูงอายุ โดยเทศบาลตำบลปงสนุกจะต้องทำประชาคมและส่งข้อมูลไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ

สนับสนุนโดย ufabet

นายกสมาคมสตรีจงแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์คอมฯให้ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง จากการสนับสนุนของบริษัทเอสเทรค ( ประเทศไทย ) จำกัด โดยคุณจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร ชฏาภรณ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ในฐานะศิษย์เก่า กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มามอบให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัท บริษัทเอสเทรค ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่ได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์ หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อครูนักเรียน ในการนำไปใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งนี้ยังได้มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ อีกต่อไป

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์ 

ตาก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกวันพุธตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day)

เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกวันพุธตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) ปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ต้นไม้ที่ปลูก มะค่าโมง แดง สัก รวม 450 ต้น ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้จังหวัดตากได้จัดทำโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ช่วงฤดูฝนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดตาก และเป็นการทดแทนป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) ของจังหวัดตาก ในทุกวันพุธของสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

สนับสนุนโดย แทงบอล