อำเภอสูงเม่น สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีหม่าเก่าปลูกข้าวก่ำ

อำเภอสูงเม่น สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีหม่าเก่าปลูกข้าวก่ำ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ข้างวัดทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และความสามัคคี ของคนในหมู่บ้าน ตำบล

อำเภอสูงเม่น

ร่วมแรงร่วมใจ พลิกฟื้นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ของคนในสังคม ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวก่ำ) โดยใช้พื้นที่ของวัดทุ่งเจริญ ซึ่งปล่อยทิ้งให้รกร้าง ว่างเปล่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลหัวฝาย มาช่วยกันปลูกข้าว ในลักษณะของการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย (ข้าวไฮ่) และพืชอื่น ๆ เช่น ฟักทอง ถั่ว ฯ

อำเภอสูงเม่น

มอบให้คนในพื้นที่ ช่วยกันดูแล จนเสร็จฤดูกาลผลิต นำมาเป็นเมล็ดพันธ์แจกจ่าย หรือจำหน่ายให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกต่อไป รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต นำเข้าบัญชี ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *