สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ประชุม (ก.ต.ป.น) ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ประชุม (ก.ต.ป.น) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวาน วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายณัฐกุล รุณผาบ และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่ การนำเสนอนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การนำเสนอแนวคิดในการนิเทศการศึกษา

รวมถึงนโยบายการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อีกทั้งยังนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการนิเทศ เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *