สำนักการศึกษา จัดอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันพุธ ที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย (วัดถวาย) โดยในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และสร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ และมีความสวยงามตามยุคตามสมัย โดยครูภูมิปัญญาหรือศิลปินพื้นบ้าน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในเวที การเสวนา การประชุม อบรม การถ่ายทอดผลงานผ่านการจัดการอบรมกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

อ่านต่อ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *