สร้างทักษะ และพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ในระดับหมู่บ้าน

สร้างทักษะ

สร้างทักษะ และพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ในระดับหมู่บ้าน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ พัฒนากรประจำตำบล

เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 20 คน และและปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ จำนวน 5 คน ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ การจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *