บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ

ทำ marketing online

บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ ผู้ที่สนใจ แผนการตลาดที่ดีจะระบุหลายวิธีในการเข้าถึงลูกค้า ทำ marketing online แต่ตอนนี้ให้เลือกหนึ่งวิธี ที่มีผลตอบแทนที่ คุณต้องการ และใช้เวลาและทรัพยากรที่คุณสามารถจัดการได

โฆษณาออนไลน์
ผลตอบแทน: ทำ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณแสดงต่อผู้ที่กำ ลังค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายต่อคลิก และการอัปเดตรายสัปดาห์
ตัวอย่าง: สร้างแคมเปญโฆษณาสำ หรับ “การจัดดอกไม้ตามสั่ง” โดยใช้ Google AdWords

การค้นหาทั่วไป
ผลตอบแทน: ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้มีลำ ดับที่สูงขึ้นในผลการค้นหา
สิ่งที่ต้องใช้: ความพยายามอย่างหนักในช่วงเริ่มต้นและการอัปเดตตามที่จำ เป็น
ตัวอย่าง: สร้างไซต์ที่มีประโยชน์และให้ข้อมูล และเขียนหน้าเว็บที่อธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนและถูกต้อง

เครือข่ายสังคม
ผลตอบแทน: สร้างชุมชนของลูกค้าของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าครั้งเดียว โดยมีการอัปเดตรายชั่วโมงหรือรายวัน
ตัวอย่าง: สร้างหน้าเว็บสำ หรับธุรกิจของคุณในไซต์เครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยม

ไซต์ที่เสนอส่วนลด คูปอง และดีลต่างๆ
ผลตอบแทน: ดึงดูดลูกค้ามายังเว็บไซต์หรือหน้าร้านของคุณ โดยใช้แรงจูงใจและการลดราคาเฉพาะกลุ่ม
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าตามความจำ เป็น มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่อาจกระทบต่อผลกำ ไร
ตัวอย่าง: เสนอส่วนลด 10% ทุกวันอังคารในไซต์ส่วนลด/ดีลยอดนิยม

บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ

Achieve your marketing goals by choosing the best way to do it. Marketing your products or services to people who are interested.A good marketing plan will identify many ways to reach customers. But for now, choose one method. That has the rewards you want and takes the time and resources you can manage.

Online advertising
Compensation: Make your products and services show to those who want it. Searching for those products or services
What you need: One time setup Cost per click And weekly updates
Example: Create an advertising campaign for “custom flower arrangements” using Google AdWords.

Organic search
The payoff: improve your website to make it more attractive. Extinguish higher in search results
What it takes: Hard effort at the start and updating as needed.
Example: Create a useful and informative site. And write a web page that explains the content clearly and accurately.

Social network
The rewards: build a community of your customers.
What you need: One time setup With hourly or daily updates
Example: Create a web page for For your business on popular social networking sites

Sites that offer discounts, coupons, and deals
The payoff: attracting customers to your website or storefront. By using specific incentives and discounts
What you need: Set up as needed at a low cost. But may affect profits
Example: Offer a 10% discount every Tuesday on a popular discount / deal site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *