จังหวัดแพร่ เปิดภาพวาดสามมิติแห่งแรก อัตลักษณ์ชุมชนวัดต้นไคร้

จังหวัดแพร่ เปิดภาพวาดสามมิติแห่งแรก อัตลักษณ์ชุมชนวัดต้นไคร้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศิกายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ที่วัดต้นไคร้ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระครูปริยัติวรากร เจ้าอาวาส วัดต้นไคร้ เจริญพรว่า ตามที่คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรค์ในล้านนา โดยวาดภาพสามมิติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชนวัดต้นไคร้ เกี่ยวกับอาชีพและวิถีชีวิต เพื่อถ่ายทอดออกมาให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ วิถีชวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น บนกำแพงวัดต้นไคร้กลายเป็น “ถนนศิลปะเชิงสร้างสรรค์ชุมชนอัตลักษณ์ชุมชนวัดตันไคร้ “และส่งเสริม การเรียนรู้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมยังมีกิจกรรม “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการวาดภาพบนกำแพงโดยนักเรียนวัดต้นไคร้ วันนี้จึงมีพิธีเปิดวาดภาพสามมิติ โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะ จังหวัดแพร่ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตแพร่

จากนั้นมีการ เสวนา “ถนนศิลปะเชิงสร้างสรรค์ชุมชนอัตลักษณ์ชุมชนวัดต้นไคร้ แนวคิด และการจัดการ” โดย พระราชเขมากร รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮผู้อำนวยการโรงเรียน วัดต้นไคร้ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้นไคร้ อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ และคณะทีมงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (3D) เสร็จจากการเสวนา เดินชมภาพ 3D อัตลักษณ์ชุมชนวัดต้นไคร้ ร่วมกิจกรรมวาดภาพกับเด็ก ๆ ในชุมชน และ ชม ชิม ช้อป กาดมั่วคัวแลง ดำเนินรายการ โดย พระมหาไกรสร โชติปัญโญ, ผศ.ดร. นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *