ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาต่างด้าวอยู่ไทย อยู่ไม่เกิน 30 วัน เพิ่มเป็น 45 วัน

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาต่างด้าวอยู่ไทย อยู่ไม่เกิน 30 วัน เพิ่มเป็น 45 วัน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ เนื่องจากคนต่างด้าวที่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้งประเภทที่ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา

ทั้งนี้ คนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน ทำให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภทดังกล่าวอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *