กราฟิก คืออะไร หลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ เราคำตอบให้ !

รับทำ graphic

กราฟิก คืออะไร ? กราฟิก (Graphic) มีที่มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ

1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน
2. Graphein หมายถึง การเขียน

มีคนที่ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความ ของคำว่า “กราฟิก” รับทำ graphic ไว้มากมายหลายแบบด้วยกัน แต่หลัก ๆ มีดังนี้

– กราฟิก เป็นศิลปะแบบหนึ่ง ที่แสดงออกถึงความคิดอ่าน และอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบ ๆ ไดอะแกรม ฯลฯ
– กราฟิก เป็นการสื่อความหมาย ด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดู เกิดความคิด และการตีความหมาย ได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ
– วัสดุที่เกิดจากการวาด และการเขียนงานออกแบบต่าง ๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้าง และความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิก ในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือน ของจิตรกร การออกแบบโฆษณา ของช่างออกแบบ
– กราฟิก เป็นศิลปะ หรือศาสตร์ ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

ดังนั้นสรุปได้ว่า กราฟิก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่ง ซื่งใช้การสื่อความหมาย ด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้รับสารต้องการ

กราฟิก คืออะไร หลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ เราคำตอบให้ !

รับทำ graphic

Graphics comes from two Greek words:

1. Graphikos means drawing.
2. Graphein means writing.

There are people who give meaning Or the definition of the word “graphics” in many ways, but the main ones are as follows

– Graphics are a kind of art. That expresses the idea of ​​reading And emotions by using lines, pictures, rough drawings, diagrams, etc.
– Meaningful graphics The use of paintings, sketches, diagrams, photography, etc. that require art. To help to make the viewer think and interpret Has exactly what the messenger wants
– Material resulting from the drawing And writing designs in things that are two-dimensional objects with the same width and length, including architect work in writing house plans. Portrait of an advertising design painter Of designers
– Graphics is the art or science of drawing lines. Including printing, engraving, photography and the preparation of books.

So we can conclude that graphics refer to a particular art. Used to communicate By using lines, drawings, symbols, photographs, graphs, charts, cartoons, etc. in order to convey the correct meaning of the information as intended by the recipient.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *